Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
2°C

Wskaźniki

Informacja dotycząca osiagnięcia wskaźników rezultatu

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr RPLB.02.01.01-08-0011/15-00  z dnia 29 lipca 2016 roku wraz z późniejszymi aneksami dotyczącej projektu Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz platformy e-usług dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźników rezultatu bezpośredniego w terminie do 12 miesięcy od zakończenia finansowej lub rzeczowej realizacji Projektu, w zależności od tego, który termin jest późniejszy.

Zakończenie realizacji rzeczowej nastąpiło w dniu 29 marca 2019 r. i zostało potwierdzone poprzez podpisanie Protokołu końcowego, natomiast zakończenie finansowe nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2019 roku (dokonano ostatniej płatności w ramach Projektu). Biorąc pod uwagę powyższe termin osiągnięcia założonych wskaźników upłynął w dniu 19 kwietnia 2020 roku.

W celu poinformowania  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako Instytucji Zarzadzającej w dniu 14 kwietnia 2020 roku sporzadzono Raport z osiągnięcia  wskaźników rezultatu potwierdzający pełne osiągnięcie przyjętych wskaźników.

Poniżej zestawienie aktualne na dzień sporządzenia Raportu.

Nazwa wskaźnika  Jednostka miary Założona wartość docelowa  Faktycznie osiągnięta wartość 
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  szt.  800  7 143
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych  szt.  700  904
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)  EPC  1  1
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!