Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól

Numery kontaktowe

Siedziba główna Spółki, ul. Konstruktorów 2, 67 -100 Nowa Sól
 
  • Sekretariat/Biuro Zarządu: 68 478 51 10

  • Dział techniczny (wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, odbiory techniczne, uzgadnianie lokalizacji, wymiana, zakup wodomierzy, zgłaszanie awarii, zlecenia  wykonania usług ): 68 478 51 28 lub 68 478 51  22

  • Księgowość (informacja o bieżącym saldzie Klienta): 68 478 51 17

  • Rozliczenia, Umowy: (infomacja o fakturach, stanach liczników,  podliczników, sprawy związane z umowami  na zaopatrzenie wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zgłaszanie reklamacji): 68 478 51 20 lub 68 478 51 34

  • Dział Administracyjno-Organizacyjny: (postępowania przetargowe i ofertowe, zaopatrzenie): 68 478 51 30 lub 68 478 51 16

  • Dział Rozwoju i Inwestycji: (postępowania przetargowe, sprawy związane z inwestycjami współfinansowanymi przez UE): 68 478 51 23, 68 478 51 18

  • Kadry: (sprawy związane z zatrudnieniem): 68 478 51 32 lub 68 478 51 33

Obiekty zlokalizowane poza siedzibą główną:


  • Centralna Oczyszczalnia Ścieków  - ul. Polna, Nowa Sól: 68 387 46 11

  • Stacja Uzdatniania Wody - ul. Wojska Polskiego, Nowa Sól: 68 387 43 56

  • Laboratorium 504 227 406