Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: Wodomierze

Jak zgłosić stan wodomierza

W celu ułatwienia komunikacji naszym Klientom w sprawie podania aktualnego stanu licznika można wybrać jeden z czterech sposobów:


I sposób

Zadzwoń pod bezpośredni numer telefonu 68 478 51 34 lub 478 51 20 i podaj stan licznika pracownikowi Działu Zbyt i Rozliczenia. Fakturę otrzymasz za pośrednictwem poczty lub doręczyciela MZGK.

II sposób

Przyjdź do Działu Zbyt i Rozliczenia, znajdującego się w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli (pokój nr 8 - parter) i zgłoś stan licznika osobiście. Po wprowadzeniu danych do systemu fakturę otrzymasz od ręki.


III sposób 

Zgłoś stan swojego licznika wysyłając e-mail na adres odczyty@mzgkns.pl 

Podaj dokładny adres nieruchomości, której dotyczy odczyt oraz imię i nazwisko, ewentualnie numer nabywcy. Fakturę otrzymasz za pośrednictwem poczty lub doręczyciela MZGK.

IV sposób

Skorzystaj  z  usługi e-odczyt dostępnej na naszej Platformie Usług Elektronicznych

Aby to zrobić: