Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: Wodomierze

Ekspertyza wodomierza

W celu zlecenia usługi ekspertyzy wodomierza, prosimy wypełnić wniosek (kliknij żeby pobrać druk), który należy wysłać na adres siedziby głównej lub złożyć osobiście w Sekretariacie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Sieci wodno-kanalizacyjnej pod numerami telefonów:  68 478 51 22  lub 68 478 51 28 lub kontakt osobisty w siedzibie firmy przy ul. Konstruktorów 2, pokój nr 1.

W przypadku gdy ekspertyza nie wykazała nieprawidłowości działnia wodomierza głównego, koszty ekspertyzy pokrywa Klient.

W przypadku, gdy w wyniku ekspertyzy stwierdzona zostanie niesprawność wodomierza (wykryty błąd wskazań przekracza dopuszczalny błąd obiegowy), ilość faktycznie pobranej przez Klienta wody, ilość faktycznie pobranej wody ustala się  korygując ilość wskazaną przez

wodomierz w dół lub w górę odpowiednio do średniej wyników ekspertyzy. Korekty dokonuje się od daty wystąpienia nierzetelnego pomiaru, a jeżeli ustalenie tej daty nie jest możliwe, od daty ostatniego odczytu wodomierza.