Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól

Ankieta pomiaru zadowolenia Klienta

Badanie satysfakcji Klientów stanowi podstawę do doskonalenia naszej działalności. W badaniu zadowolenia Klientów biorą udział zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze - wybierani losowo. Każdorazowo inna grupa Klientów bierze udział w badaniu ankietowym. Analiza dokonywana jest na postawie ankiet, które po wypełnieniu przez Klientów wróciły do Spółki.

 

Poniżej zamieszczamy link do krótkiej ankiety pomiaru zadowolenia Klienta, zgodnej z funkcjonującym w Spółce Systemem Zarządzania Jakością, z prośbą o wypełnienie. Dziękujemy.

Ankieta pomiaru zadowolenia Klienta.