Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól

Podlewanie ogrodów

Montaż podlicznika ogrodowego pozwala na ponoszenie opłat za wodę zużytą do podlewania terenów zielonych z wyłączeniem opłat za ścieki. W celu podpisania umowy na odczytywanie i rozliczanie podlicznika należy spełnić określone warunki techniczne, co może się wiązać z koniecznością  przebudowy instalacji wewnętrznej. Warunki techniczne, wydane zostaną po dokonaniu wizji w terenie przez nasze służby techniczne.

 

KROK PO KROKU - czyli jak i co należy załatwić, w celu zamontowania i rozliczania podlicznika ogrodowego:


krok 1 

Wystąpić do MZGK z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej  (wniosek o wydanie warunków.doc)

 

Uwaga!

Wniosek o wydanie warunków technicznych można złożyć elektronicznie, korzystając z e-usługi dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych  e-warunki techniczne.

Warunki techniczne wydane na podstawie złożonego e-wniosku otrzymasz drogą elektroniczną oraz pocztą w formie tradycyjnej.

Aby złożyć wniosek:


krok 2

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi należy wykonać podejście pod wodomierz-podlicznik oraz ewentualną przeróbkę instalacji wewnętrznej.

krok 3

Zgłosić wykonanie prac w celu dokonania odbioru technicznego oraz oplombowania wodomierza-podlicznika przez nasze służby techniczne (zgłoszenie odbioru. doc).

krok 4

Podpisać załącznik do umowy na dokonywanie odczytów i rozliczeń podlicznika ogrodowego.

Ponadto informujemy, że wykonanie usługi montażu podlicznika ogrodowego na przygotowanym podejściu wodomierzowym można zlecić naszej Spółce.

Szczegółowych  informacji  można uzyskać w Dziale Sieci Wodno-Kanalizacyjnej - pok. nr 1 lub telefonicznie pod numerem: 68  478 51 28 lub 68  478 51 29