Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: O Spółce

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności:

Głównym przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Nowej Soli  jest:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Poza głównym zakresem działalności oferujemy wiele usług dodatkowych jak: roboty budowlane oraz remontowe sieci wodno-kanalizacyjnej, czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnych i deszczowych, usuwanie awarii na sieciach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych, montaż i wymiana wodomierzy i urządzeń pomiarowych, odtwarzanie nawierzchni jezdni asfaltowych, odtwarzanie i budowa placów postojowych i chodników. Ponadto świadczymy usługi laboratoryjne w postaci badań fizykochemicznych wody i ścieków.

Obszar działalności:

 Obszar działalności Spółki stanowią trzy gminy wchodzące w zakres Aglomeracji Nowa Sól:

  • Gmina Nowa Sól Miasto,
  • Gmina wiejska Nowa Sól oraz
  • Gmina Otyń.

Na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto realizowane jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na terenie Gminy wiejskiej Nowa Sól realizowane jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla miejscowości Ciepielów, Nowe Żabno i  zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości: Rudno, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Żabno.

Ponadto hurtowo zaopatrywane w wodę są miejscowości: Lubieszów, Wrociszów, Stary Staw, Rudno, Kiełcz, Stara Wieś.

Na terenie Gminy Otyń zbiorowo odprowadzane są ścieki z miejscowości Modrzyca i Otyń oraz hurtowo odbierane są ścieki z miejscowości Konradowo i Zakęcie.