Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: Cennik Usług

Uzgodnienia lokalizacji

Stawki opłat za usługi techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku.

 

Lp. Wyszczególnienie  Format Cena netto   Cena brutto*
1 Uzgodnienie lokalizacji pod względem kolizji z sieciami wodno-kanalizacyjnymi  format A4  115,14 141,62
2 Uzgodnienie lokalizacji pod względem kolizji z sieciami wodno-kanalizacyjnymi format A3 139,13 171,13
3 Uzgodnienie lokalizacji pod względem kolizji z sieciami wodno-kanalizacyjnymi format A0 195,07 239,94

 

* uwzględniono podatek VAT  w wysokości 23%