Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: Jakość wody

2020 rok

W 2020 roku przeprowadzono ponad 910 badań 63 parametrów wody pod kątem właściwości fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Próbki  pobierano na Stacji Uzdatniania Wody oraz w 13 stałych punktach poboru wody na terenie Nowej Soli: Badania jakości wody prowadzone były przez Powiatową Stację Sanepidu w Nowej Soli, zewnętrzne laboratorium posiadające udokumentowany system jakości badań – JARS Sp. z o.o. z Legionowa oraz laboratorium zakładowe znajdujące się na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli.

W 2020 roku  zgodnie ze standardową procedurą PSSE w Nowej Soli przeprowadziła kilka cykli badań wody w wybranych punktach na sieci wodociągowej w ramach obowiązkowego monitoringu kontrolnego i przeglądowego.  

Wykaz uzyskanych decyzji stwierdzajacych przydatnosc wody do spożycia przez ludzi:

 

Średnie ważone parametrów jakości uzdatnionej wody dostarczonej do sieci wodociągowej (na wyjściu za Stacji Uzdatniania Wody) dla Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Nowej Soli  z okresu od dnia 01.01.2020  do dnia  31.12.2020 roku.