Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: Cennik Usług

Stacja zlewna

Stawka za odbiór ścieków ze stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w Nowej Soli obowiązująca od 01.01.2024 r.:

 

cena za zrzut 1 m3 nieczystości ciekłych z toalet przewoźnych 

89,00 zł netto*

cena za zrzut 1 m3 pozostałych nieczystości ciekłych

 8,00 zł netto*

 

* do podanej stawki należy doliczyć 8% Vat

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Kierownikiem oczyszczalni ścieków pod numerem: 68 478 51 16