Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: 2022 rok

Parametry jakości uzdatnionej wody

Komunikat dla odbiorców wody dostarczanej przez Spółkę

 
Informujemy, że woda dostarczana do odbiorców na terenie działalności Spółki tj. dla:
  • miasta Nowa Sól oraz miejscowości Ciepielów i Nowe Żabno - w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • miejscowości Lubieszów, Lelechów, Wrociszów, Rudno, Kiełcz, Stara Wieś, Stary Staw - w ramach hurtowego zaopatrzenia w wodę
jest na bieżąco monitorowana przez laboratorium posiadające akredytację PCA i spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia.
Ostatnie badania, potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych, zostały wykonane w dniu 09 sierpnia 2022 r.  
 
Należy podkreślić, że woda dostarczana naszym odbiorcom nie pochodzi z wód powierzchniowych rzeki Odra, tylko pobierana jest z pokładów czwartorzędowych, z dwóch podziemnych ujęć wody za pomocą studni o głębokości od 20-75 m p.p.t. (dla 30 letniego okresu spływu).