Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: 2023 rok

Parametry jakości uzdatnionej wody

Informujemy, że woda dostarczana do odbiorców na terenie działalności Spółki tj. dla: miasta Nowa Sól oraz miejscowości Ciepielów i Nowe Żabno - w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, miejscowości Lubieszów, Lelechów, Wrociszów, Rudno, Kiełcz, Stara Wieś, Stary Staw - w ramach hurtowego zaopatrzenia w wodę
jest na bieżąco monitorowana przez laboratorium posiadające akredytację PCA i spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia.

Należy podkreślić, że woda dostarczana naszym odbiorcom nie pochodzi z wód powierzchniowych rzeki Odra, tylko pobierana jest z pokładów czwartorzędowych, z dwóch podziemnych ujęć wody za pomocą studni o głębokości od 20-75 m p.p.t. (dla 30 letniego okresu spływu).

Średnie ważone parametrów jakości uzdatnionej wody dostarczanej do sieci wodociągowej (na wyjściu ze Stacji Uzdatniania Wody) dla Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli z okresu od 01.01.2023 do 31.12.2023

Średnie ważone parametrów jakości uzdatnionej wody dostarczanej do sieci wodociągowej (na wyjściu ze Stacji Uzdatniania Wody) dla Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli z okresu od 01.01.2023  do 22.11.2023

Średnie ważone parametrów jakości uzdatnionej wody dostarczanej do sieci wodociągowej (na wyjściu ze Stacji Uzdatniania Wody) dla Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli z okresu od dnia 01.01.2023 do 31.07.2023 

Średnie ważone parametrów jakości uzdatnionej wody dostarczanej do sieci wodociągowej (na wyjściu ze Stacji Uzdatniania Wody) dla Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli z okresu od dnia  01.01.2023 do 31.05.2023