Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: Woda i Kanalizacja

Stacja Uzdatniania Wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli  zaopatruje swoich odbiorców w wodę z jednego wodociągu grupowego, bazującego na dwóch ujęciach wody podziemnej i jednej Stacji Uzdatniania Wody (SUW).

 Ujęcia wody podziemnej:

  • Ujęcie wody nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli - 14 studni głębinowych.

  • Ujęcie wody nr 3 na obszarze gminy Kożuchów, w miejscowości Wrociszów - 5 studni  głębinowych. Eksploatujemy studnie o głębokości od 20 do 75 m p.p.t.

Stacja Uzdatniania Wody

Jest to najstarsza Stacja Uzdatniania Wody dla miasta i pochodzi z początku wieku. Wg danych historycznych budowa stacji następowała w latach 1900-1903.

Pod koniec lat 60-tych stacja została zmodernizowana. Dobudowano nową halę filtrów, przebudowano układ pompowy oraz wprowadzono sterowanie elektryczne urządzeń technologicznych. Kolejna rozbudowa i modernizacja miała miejsce dopiero w latach 2009-2014 w ramach dwóch etapów projektu "Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych" Poza pracami związanymi z obiektem Stacji Uzdatniania Wody, przebudowane zostały również sieci wody surowej: na terenie strefy bezpośredniej ochrony Ujęcia Wody nr 1 oraz odcinek łączący Ujęcie Wody nr 3 we Wrociszowie ze Stacja Uzdatniania Wody w Nowej Soli.

Technologia Uzdatniania Wody

Woda surowa z ujęć pobierana jest za pomocą pomp głębinowych umieszczonych w 19 studniach wierconych. Studnie posiadają średnią wydajność eksploatacyjną ok. 40 m3/h. Następnie woda trafia na Stację Uzdatniania Wody w Nowej Soli, gdzie poddawana jest procesowi uzdatniania. Pierwszym etapem uzdatniania wody jest jej natlenienie na wieży napowietrzeń - skąd trafia do hali filtrów na filtry ciśnieniowe ze złożem antracytowo-kwarcowym (8 szt.) gdzie następuje jej oczyszczenie, poprzez zatrzymanie wytrąconych wcześniej osadów. Woda uzdatniona jest magazynowana w dwóch zbiornikach wody czystej o pojemności 1 000 m3 każdy, skąd pompowana jest do odbiorców za pomocą pomp drugiego stopnia. W ciągu doby woda w zbiornikach wymieniana jest średnio 3 razy.