Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: RODO

Współadministrowanie

Oświadczenie dotyczące porozumień z gminami w sprawie gospodarki wodomierzowej na potrzeby dokonywania rozliczeń za odbiór ścieków

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, stanowiących jedno z zadań własnych Gminy Nowa Sól oraz Gminy Otyń, które zostały powierzone na mocy Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 stycznia 2007 r. Gminie Nowa Sól-Miasto, podpisał porozumienie* z rzeczonymi gminami w zakresie dotyczącym współadministrowania danymi pochodzacymi z odczytów wskazań wodomierzy zamontowanych u Odbiorców usług na terenie wyżej wymienionych gmin. Treść porozumień dostępna jest na wniosek Klienta.

*Porozumienie w sprawie gospodarki wodomierzowej w m. Kiełcz, Rudno, Lubieszów i Wrociszów na potrzeby dokonywania rozliczeń za odbiór ścieków zawarte w dniu 02 lipca 2018 r. w Nowej Soli z Gminą Nowa Sól z siedzibą przy ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól.

*Porozumienie w sprawie gospodarki wodomierzowej w m. Modrzyca i Otyń na potrzeby dokonywania rozliczeń za odbiór ścieków zawarte w dniu 10 marca 2014 roku z Gminą Otyń z siedzibą przy ul. Rynek 1, 67-100 Otyń.