Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: Kontakt

Szczegółowy wykaz telefonów

  • Siedziba główna Spółki:

ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól

  • Godziny pracy Spółki i godziny obsługi Klientów:

Spółka jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00 

Biuro Obsługi Klienta jest czynne od godziny 7:30 do 14:30 a w środę od godziny 7:30 do 16.30. 

  • Wykaz telefonów:

Dział techniczny: 68 478 51 22, 68 478 51 28,

Księgowość i windykacja: 68 478 51 17,

Rozliczenia: 68 478 51 20, 68 478 51 34,

Kadry: 68 478 51 32, 68 478 51 33,

Dział Administracyjno-Organizacyjny: 68 478 51 30, 68 478 51 31, 68 478 51 16, 

Dział Rozwoju i Inwestycji: 68 478 51 23, 68 478 51 18,

Centralna Oczyszczalnia Ścieków: 68 387 46 11,

Stacja Uzdatniania Wody: 68 387 43 56,

Laboratorium: 504 227 406.