Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
1°C

Deklaracja dostępności dla wirtualnego spaceru

Deklaracja dostępności dla strony https://mzgkns.wkraj.pl
Wstęp Deklaracji

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli  https://mzgkns.wkraj.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.12.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. W Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli  do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Agnieszka Zagajewska, e-mail: agnieszka.zagajewska@mzgkns.pl. telefon: 68 478 51 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Główna Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli.

Budynek jest łatwo dostępny i widoczny dla Klientów, ponieważ jest zlokalizowany przy głównej ulicy. Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Przed budynkiem na wprost wejścia znajduje się wyraźnie oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na drodze od parkingu do wejścia głównego nie występują żadne przeszkody utrudniające dojazd. W celu dostania się  do przedsionka, w którym aktualnie znajduje się Biuro Obsługi Klienta, należy pokonać jedną przegrodę w postaci drzwi. Drzwi wejściowe, nie są otwierane  automatycznie i mogą  stanowić przeszkodę, ze względu na swoją ciężkość oraz próg. W normalnych warunkach pracy, po dostaniu się do przedsionka wsytępuje kolejna przeszkoda w postaci drzwi, które również nie są otwierane automatycznie ale nie posiadają progu. W związku z istniejącymi możliwymi trudnościami w dostaniu się do budynku osobom z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, przed wejściem głównym umiejscowiono dzwonek, który wywołuje koordynatora dostępności, który pomoże w dostaniu się do środka budynku i w załatwieniu spraw. Budynek posiada dwie kondygnacje. W budynku nie ma windy, nie ma też żadnych rozwiązań technicznych wspomagających dostanie się na wyższą kondygnację.  Obecnie Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane jest na parterze, co umożliwia załatwienie wszystkich spraw na najniższej kondygnacji bez konieczności pokonywania barier pionowych w postaci schodów. W budynku brak barier poziomych dla Klientów na najniższej kondygnacji. Na dzień 29 marca 2021 r. po dostaniu się do przedsionka budynku należy uruchomić jeden z dwóch dzwonków, które wywołują pracownika Spółki, który udzieli pomocy bądź skontaktuje z pracownikiem odpowiedzialnym za sprawę interesanta.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na końcu korytarza na wprost wejścia głównego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po lewej stronie przy wejściu do holu znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Wszystkie informacje głosowe, są przekazywane przez koordynatora dostępności lub innych pracowników Spółki.  W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Spółka posiada podpisaną Umowę na usługę Videotłumacza, która pozwala na załatwianie spraw z Klientami w PJM na miejscu w siedzibie. Usługa jest bezpłatna i nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!